LIFE SySTEMiC započeo je s intenzivnim pripremnim aktivnostima za uspostavljanje i usavršavanje tehničke organizacije projekta i pregledom koncepata za očuvanje i održivu uporabu šumskih genetskih resursa (FGR) za podršku održivosti ekosustava, njegovih kriterija i pokazatelja. Ova je aktivnost važna za pravilno provođenje aktivnosti B, C, D i E. Aktivnost A1 podijeljena je na 3 podaktivnosti.

A1.1 Tehnički postupci. Za postavljanje svih potrebnih dokumenata/izračuna za ispravan početak projekta: potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i Prava intelektualnog vlasništa, upravljački/ financijski odbori, inicijalna baza podataka stručnjaka, Savjetodavni odbor dionika, Plan zelene javne nabave, Revizija programa praćenja projekta i plana za izvanredne situacije i organiziranje inicijalnog sastanka.

A1.2 Preparatory screening and implementation adjustments. This task plays a key role in setting the background context against which set the stage for the implementation Actions B: screening of existing Dynamic Genetic Conservation Units (DCU), forest reserves and different categories of managed forests to select demonstration plots according to the selected forest tree species in the three countries, revise and refine the selection of species and sites.

To standardize common protocols for assessment of forest structure, plot description, samples collection and delivering them to the responsible partner.

To define the demonstration sites which will be done during Beneficiary common visits in the project’s sites.

A1.2 Pripremna provjera i prilagodbe provedbe. Ovaj zadatak igra ključnu ulogu u postavljanju pozadinskog konteksta u kojem se postavlja faza za provedbu Aktivnosti B: pregled postojećih dinamičkih jedinica genetske zaštite (DCU), šumskih rezervata i različitih kategorija gospodarskih šuma za odabir demonstracijskih ploha prema odabranim vrstama šumskog drveća u tri države, revidirati i razraditi izbor vrsta i nalazišta.

Standardizacija zajedničkih protokola za procjenu strukture šuma, opis ploha, prikupljanje uzoraka i dostava istih odgovornom partneru.

Definiranje demonstracijskih ploha će se obavljati tijekom zajedničkih posjeta projektnim plohama.A1.3 Uspostavljanje komunikacijskih aktivnosti. Ključni zadatak je osigurati odgovarajuću diseminaciju rezultata projekta, informiranje građana EU-a i podržavanje ponavljanja sličnog iskustva od strane EU sudionika. Neophodno za početak diseminacije i komunikacije putem komunikacijskog akcijskog plana orijentiranog na fleksibilnost, uspostavu web stranice projekta i interne komunikacijske sheme, informacija o društvenim medijima i organizacije tiskovne konferencije za pokretanje projekta