Aktivnost B.3 ima za cilj ispitati prakse “close to nature” upravljanja šumama u različitim EFT-ima za različite sustave gospodarenja šumama. Ocjenjuje se udio vrsta, gustoća sastojine i dobna struktura, rubovi sastojine/stanje sastojine, genetska struktura (B1) i bioraznolikost (B2.1), kao i utjecaj gospodarenja na prostornu genetsku raznolikost (u suradnji s B1). Iz dobivenih informacija izradit će se smjernice o najboljoj praksi održivog gospodarenja šumama (SFM). Aktivnost je podijeljena na tri podaktivnosti planirane na demonstracijskim plohama.

B3.1 Dosadašnji utjecaj uzgojne prakse. Proučavanje učinka prošlih šumsko-uzgojnih praksi usporedbom čistih/mješovitih sastojina u kojima se u prošlosti provodilo različito gospodarenje šuma sa zrelim sastojinama/prirodnim rezervatima kojima se ne gospodari.

B3.2 Utjecaj trenutnih uzgojnih praksi. Proučavanje učinka aktualnih uzgojnih praksi; sječa šuma temeljena na pristupima gospodarenja šuma niskog i srednjeg intenziteta (najmanje 0,5 ha po plohi, demonstrativne je svrhe) prati se na demonstracijskim plohama.

B3.3 Trenutačni procesi obnove. Proučavanje tekućih procesa obnove procjenom utjecaja šumsko-uzgojnih mjera roditeljske populacije na genetsku raznolikost šumskog drveća, utjecaj divljih životinja (ograđenih u odnosu na neograđena područja) na raznolikost prirodnih pomladnih površina i usporedba s potpomognutim pomladđivanjem sadnica. Istraživanje će se provesti na odabranim demonstracijskim plohama (4 bloka površine 100 m x 100 m na svakoj plohi).

Aktivnost B3 zajedno s aktivnostima B1 i B2 definira učinak održivog gospodarenja šuma (SFM-a) u odnosu na klimatske promjene, a najbolja uzgojna praksa je usmjerena na održavanje genetske strukture potrebne za očuvanje otpornosti šuma na okolišne poremećaje. GenBioSilvi model razvijen u aktivnosti B2.2 je testiran i potvrđen.