Strategija komunikacije i diseminacije usredotočit će se na aktivnosti koje će podići svijest i olakšati uspješan prijelaz projektnih tema i rezultata u praksi, donošenje odluka i osviještenosti  šire publike (javnost, vlada, donositelji odluka, opće i specijalizirane skupine dionika projektnih tema: važnost genetske raznolikosti za zdravlje i očuvanje šuma, rizici uzrokovani promjenama u okolišu, strategija ublažavanja). Kako bi postigla svoj cilj aktivnost je podijeljena na tri podaktivnosti.

D1.1 Planiranje diseminacije i razvoj paketa za diseminaciju. Teži razvoju komunikacijske infrastrukture poput web stranice, oglasnih ploča i godišnjih izvješća koja se ažuriraju prema projektnim pitanjima. Korisnici ovih aktivnosti mogu biti i šira javnost (putem televizije, novina i radija) i specifična publika iz šumarskog sektora (istraživači, vlasnici šuma, političari itd.).

D1.2 Diseminacija projektnih rezultata. Podijeljena je na:

  • D1.2.1 Generalna diseminacija za javnost, koja ima za cilj brinuti za mrežnu stranicu i razviti letke, sažetke, biltene te druge jednostavne i dostupne komunikacijske alate.
  • D1.2.2 Diseminacija usmjerena na specifičnu publiku koja ima za cilj organizirati radionice, sastanke, konferencije i vođene ture, kako bi uključili druge znanstvene stručnjake i dionike.

Osim toga, u D1.2 su predviđene posebne publikacije poput projektnog priručnika za komunikaciju, vodiča za vrste drveća i brojnih znanstvenih radova u suradnji s drugim projektnim aktivnostima.

D1.3 Aktivnosti umrežavanja s drugim projektima, programima, stručnim skupinama i odborima. Odnosi se na umrežavanje s drugim LIFE i europskim projektima koji se uglavnom odnose na klimatske promjene i šume. Također, nastoji uspostaviti kontakte s drugim institucijama kao što su tijela za istraživanje i certificiranje u svrhu poticanja usporedbe i razvoja projektnih tema. Konkretno, ova će se aktivnost planirati u suradnji s aktivnošću B4 radi favoriziranja prijenosa projektnih alata i rezultata.