Aktivnost C.1 ima za cilj procijeniti korist koju projektne aktivnosti mogu provesti u lokalnom i nacionalnom socio-ekonomskom natjecanju te nadgledati tehnički napredak. Aktivnost je podijeljena na četiri podaktivnosti.

C1.1 Društveno-ekonomski utjecaj. Praćenje izravnih (tj. pad zaposlenosti i količina nabava), kratkoročnih indirektnih (tj. poboljšavanje stručnosti ekonomskih aktera tehničara i istraživača koji sudjeluju u gospodarenju šumama), dugoročnih neizravnih (procjena različitih budućih ekonomskih vrijednosti šuma koje će se primjenjivati  te potonje neće biti dio prakse definirane u LIFE SySTEMiC po modelu GenBioSilvi razvijen u aktivnosti B2), kao i društvenih (tj. posjećenost, informiranost korisnika i percepcija lokalnog stanovništva na projektnim plohama) efekata projekta.

C1.2 Utjecaj projektnih aktivnosti na lokalno stanovništvo i dionike. Praćenje utjecaja projektnih aktivnosti na lokalno stanovništvo i dionike uključene u brojnim događajima organiziranim za različite ciljne publike, broj sudionika u projektnim aktivnostima, statistikama mrežnih stranica i društvenih medija, brojem primjeraka informativnog i drugog materijala distribuiranog općenito u javnost (tj. brošure, bilteni, laička izvješća) i stručna publika/dionici (tj. smjernice itd.), broj i stupanj uključenosti dionika u projektne aktivnosti. Također, pripremati će se i podnositi kratke ankete čiji je cilj prikupljanje povratnih informacija od sudionika događaja, on-line ankete radi prikupljanja mišljenja šire javnosti i upitnika te ciljani intervjui za prikupljanje povratnih informacija od dionika.

C1.3 Praćenje tehničke učinkovitosti projektnih aktivnosti. Praćenje napretka projektnih aktivnosti indikatorima definiranima u protokolu praćenja.

C.1.4 Analiza postignutih rezultata i/ili odstupanja koja su se iskusila/očekivala u usporedbi s izvornim procjenama (KPI). Praćenje utjecaja projekta i tehničke učinkovitosti projektnih aktivnosti analizom postignutih rezultata i/ili odstupanjima koja su se dogodila/očekivala u usporedbi s izvornim procjenama i bilo kakvim inputima u KPI Webtool-u.