Partnerstvo uključeno u projekt angažirano je u nekoliko aktivnosti koje će imati koristi od znanja stečenih tijekom projekta. Rezultati projekta će se koristiti kao osnova za izradu nacionalnog/ regionalnog zakonodavstva ili smjernica za praćenje ekosustava. After LIFE Plan razmotrit će u 5 godina koje slijede nakon završetka projekta sljedeće:

  • kako će se aktivnosti i inicijative započete u projektu LIFE nastaviti i razvijati;
  • kako će se osigurati dugoročno upravljanje staništima/vrstama;
  • kako će se diseminacija i komunikacija rezultata nastaviti nakon završetka projekta.

Aktivnosti provedene u sklopu aktivnosti B bit će nastavljene najmanje 5 godina nakon projekta, a provodit će se prema različitim iskustvima svakog korisnika. Uspostavit će se plan komunikacije koji će pružiti alate za suradnju između partnera, potrebne resurse i pokazatelje uspješnosti očekivanih rezultata. Mrežna stranica projekta održavati će se 10 godina nakon projekta i stalno će se ažurirati. Plan diseminacije slijedit će tri glavna načina: 1) nastavak diseminacije proizvoda proizvedenih tijekom projekta na nacionalnim, međunarodnim konferencijama; 2) izrada znanstveno-tehničkih publikacija predloženih u mrežnim časopisima i događajima EUFORMAG-a; 3) aktivno sudjelovanje u europskim šumarskim mrežama s predstavljanjem rezultata projekta.