Program LIFE instrument je Europske unije, kreiran 1992. godine, a namijenjen financiranju okolišnih i klimatskih aktivnosti. Projekt može prijaviti svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Do 2013. godine, LIFE je osigurao približno 3,1 milijarde eura za zaštitu okoliša. Tekuće razdoblje financiranja (od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020.) ima proračun od 3,4 milijarde eura.

Glavni ciljevi LIFE programa su:

  • Doprinos prijelazu na učinkovito gospodarstvo u smislu resursa, uz niže emisije ugljika i otpornih na klimatske promjene. Doprinositi zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te prekidu i preokretu procesa gubitka biološke raznolikosti, uključujući podršku mreži Natura 2000 i borbu protiv degradacije ekosustava.
  • Poboljšati razvoj, provedbu i primjenu okolišne politike i zakonodavstva Unije. Kataliziranje i promicanje integracije i širenja okolišnih i klimatskih ciljeva u drugim politikama Unije i u praksi u javnom i privatnom sektoru, uključujući povećanje njihovih kapaciteta.
  • Daljnja podrška upravljanja okolišnom klimom na svim razinama, uključujući povećano sudjelovanje civilnog društva, nevladinih organizacija i lokalnih sudionika.
  • Podržavanje provedbe sedmog Akcijskog programa zaštite okoliša.

Program LIFE uključuje sljedeća dva potprograma:

Potprogram okoliš:

  • Okoliš i učinkovito korištenje okoliša
  • Priroda i bioraznolikost
  • Upravljanje i informacije na području okoliša

Potprogram klimatske aktivnosti:

  • Ublažavanje klimatskih promjena
  • Prilagodba klimatskim promjenama
  • Upravljanje i informacije na području klime

Više o programu LIFE možete pronaći na mrežnoj stranici: https://ec.europa.eu/easme/en/life.