Upravljanje projektom osigurano je organizacijskom strukturom koju čine: Koordinator projekta (PC), Tim za pomoć koordinatora (CAT), Upravni odbor (GA), Izvršni odbor (ExCo), Odbor za upotrebu i diseminaciju intelektualnog vlasništva (IPUDC), i Savjetodavni odbor dionika (SAB).

PC je UNIFI-DAGRI, kojeg predstavlja prof. D. Paffetti, a njegova glavna uloga je predstavljati konzorcij LIFE projekta i promicati i nadzirati cjelokupne tehničke i znanstvene aktivnosti projekta.

CAT predstavlja podršku kao projektna administracija, financijska administracija i pomoć pojedinim projektnim partnerima u specifičnim administrativnim pitanjima.

Upravni odbor je tijelo koje donosi odluke na projektu; sastoji se od jednog predstavnika po partneru i bit će odgovoran za strategiju i izmjene projekta.

ExCo je tijelo koje provodi projekt; potvrđuje rezultate, izvještaje i financijsko upravljanje aktivnostima; također identificira rizike, izrađuje ​​planove za izvanredne situacije i istražuje ​​etička i rodna pitanja.

SAB čine znanstvenici koji su povezani s ključnim istraživačkim područjima projekta, EU/regionalni/nacionalni/privatni/nevladine organizacije predstavnici dionika u upravljanju šumama i politici. Platforma dionika je kanal diseminacije iz projekta, koji pruža kontakte za diseminaciju rezultata u društvu.

IPUDC će pratiti provedbu načela koja uređuju prava intelektualnog vlasništva.