Projekt LIFE SySTEMiC će testirati multidisciplinarni pristup („šumska struktura-krajobrazne genomike“) u nekoliko zaštićenih i gospodarenih šuma u različitim europskim tipovima šuma u tri države (Hrvatska, Italija, Slovenija) od alpskog do mediteranskog, kako bi se omogućila replikacija i prijenos pristupa i rezultata drugim europskim zemljama. Aktivnost će pružiti standardizirane protokole koji će nadalje omogućiti replikaciju rezultata. Nadalje, u okviru Aktivnosti B4 identificiramo mjesta repliciranja i prijenosa, predstavljamo tehnički priručnik na plohama za krajnje korisnike i dionike, organiziramo ad hoc tečajeve obuke, demonstracijske aktivnosti i specifično umrežavanje između različitih zemalja EU-a (u suradnji s D1). Prenijeti će rezultate i metode na dionike koji su uključeni na nacionalnoj razini i na razini EU-a. Aktivnost je podijeljena na pet podaktivnosti.

B4.1 Identificiranje ploha za ponavljanje i prijenos. Na prvom događanju dionika na razini EU, zajedno sa Savjetodavnim odborom za dionike i predstavnicima mreža EU, identificirat ćemo mjesta za ponavljanje i prijenos (na temelju zajedničkih posjeta plohama unutar A1, organizaciju ploha koju podržava D1).

B4.2 Tehnički priručnik za prezentaciju i demonstraciju na plohama za krajnje korisnike i dionike. Organizirat će se komunikacijski priručnik za obuku, tečajevi i demonstracije na plohama za određene države, pridonijeti će se protokolu za optimizaciju i ponavljanje rezultata (u organizaciji s D1).

B4.3 Radionica na razini EU-a s identificiranim državama koje nisu partnerske. Na radionici na razini EU s identificiranim zemljama koje nisu partnerske, identificirat ćemo potrebne postupke optimizacije (za zaključivanje B4.2, povratne informacije o priručniku) i identificirati razinu pojednostavljenja, omogućavanja partnera u provedbi rezultata u praksi u državama koje nisu partnerske.

B4.4 Radionica za prijenos rezultata u druge zemlje EU. Tijekom radionice partneri će predstaviti metode i alate novom utemeljenom partnerstvu sa zemljama koje nisu partneri s ciljem zajedničkog podnošenja prijedloga. Predviđa se da će se dobiti barem jedan takav bilateralni projekt financiran prije završetka LIFE SySTEMiC-a.

B4.5. Vlasništvo i prijenos ključnih alata nakon završetka projekta. IPUDC će osigurati ispravnu provedbu načela koja upravljaju pravom intelektualnog vlasništva (IPR) održavanjem izravnog i trajnog kontakta s partnerom zaduženim za aktivnost B4. Od sudionika se traži da u potpunosti poštuju projektna pravila sadržana u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i u Sporazumu o partnerstvu nakon završetka projekta i također pravilno upravljaju fazom nakon sklapanja ugovora.