Utjecaj klimatskih promjena na šumske sustave priznat je u cijelom svijetu i njezini su učinci vidljivi na europskim šumama. U mediteranskom području porast temperature i povećana učestalost ekstremnih pojava poput olujnih vjetrova, toplinskih valova i produljenih sušnih razdoblja predstavljaju prijetnju šumskim ekosustavima kao i nove izazove za održivo gospodarenje šumama (SFM).

Također, potvrđeno je da genetska raznolikost pomaže šumama da se nose s klimatskim promjenama i drugim prijetnjama. Zapravo su genetski resursi osnova dugoročnih evolucijskih procesa održavanja adaptivnog potencijala šuma na promjene okoliša.

Cilj projekta LIFE SySTEMiC (Close-to-nature foreSt SusTainablE Management under Climate Changes) je korištenje “alata” genetske raznolikosti za zaštitu naših šuma od klimatskih promjena. Osnovna ideja je relativno jednostavna: što je veća genetska raznolikost stabala u šumi, veća je vjerojatnost da će neka stabla imati genetske karakteristike koje će ih učiniti prilagodljivijim klimatskim promjenama, povećavajući tako otpornost šumskih ekosustava.

Na temelju ovih premisa, glavni ciljevi projekta su:

01. Istražiti odnos između gospodarenja šuma i genetske raznolikosti za osam vrsta šumskog drveća u tri europske zemlje (Hrvatska, Italija, Slovenija) kako bi se identificirali uzgojni modeli koji održavaju visoku razinu genetske raznolikosti.

02. Razviti inovativni model genetske bioraznolikosti i uzgajanja (GenBioSilvi) temeljen na kombinaciji napredne krajobrazne genomike, primijenjene genetike i uzgojnih modela kako bi se podržalo održivo gospodarenje šuma (SFM).

03. Širenje znanja o navedenoj metodi u Europi i prijenos njezine uporabe u šumarskoj praksi uključivanjem različitih vrsta dionika.

Šumovlasnici, upravitelji šuma, državni, regionalni i lokalne uredi za šume, akademske i istraživačke institucije, certificiranje šuma te sve institucije i organizacije uključene u zaštitu šuma i očuvanje biološke raznolikosti glavni su korisnici alata GenBioSilvi.

Trajanje projekta LIFE SySTEMiC je 5 godina. Projekt je započeo 1. rujna 2019. i završiti će 31. kolovoza 2024. godine.

Očekivani utjecaji na kraju projekta

Vrednovanje utjecaja SFM-a u tri zemlje (Hrvatska, Italija, Slovenija) na približno 225 ha, uključujući 4 vrste i njihove zajednice: Abies alba, Pinus spp., Fagus sylvatica, Quercus spp.