Strategija komunikacije in diseminacije temelji na dejavnostih, ki bodo dvignile ozaveščenost,   pripomogle k tranziciji projektnih tem in rezultatov v prakso ter olajšale odločanje (vlada, drugi odločevalci). Da bi dosegli cilj, je akcija razdeljena na tri sklope.

D1.1 Načrtovanje diseminacije in razvoj paketa za diseminacijo. Razvoj komunikacijske strategije, kot so spletna stran, oglasne deske,  letna poročila, ki se jih aktualno posodablja. Do dejavnost je opravičena splošna javnost (televizija, časopisi in radio) in strokovna publika iz gozdarskega sektorja (raziskovalci, lastniki gozdov, politiki itd.).

D1.2 Diseminacija rezultatov projekta. Ta je razdeljena na:

  • D1.2.1 Splošna diseminacija za širšo javnost – spletna stran in razvoj letakov, plakatov in novic ter drugih preprostih in dostopnih komunikacijskih orodij.
  • D1.2.2 Diseminacija namenjena posebnim skupinam publikecilj je organizirati delavnice, srečanja, konference in vodene oglede, da bi vključili druge strokovnajke z drugih področij in različne interesne skupine. V sodelovanju z drugimi projektnimi akcijami so predvidene posebne publikacije, kot so priročnik za komunikacijo projekta, vodnik po drevesnih vrstah in različni znanstveni članki.

D1.3 Povezovanje z drugimi projekti, programi, strokovnimi skupinami in odbori. Sodelovanje z drugimi LIFE in evropskimi projekti, ki so večinoma povezani s podnebnimi spremembami in gozdovi, vzpostavitev stikov z drugimi institucijami, kot so organi za raziskave in certificiranje, da bi spodbudili primerjavo in razvoj projektnih tem. Ta aktivnost bo načrtovana v sodelovanju z B4, da bi spodbudili prenosljivost projektnih orodij in rezultatov.