Namen C.1 je oceniti koristi projektnih dejavnosti v lokalnem in nacionalno družbeno-ekonomskem kontekstu ter spremljati  tehnični napredek. Akcija C.1 je razdeljena v štiri kategorije.

C1.1 Socialno-ekonomski vpliv. Spremljanje neposrednih vplivov (izpadi zaposlitev in števila naročil), kratkoročnih posrednih vplivov (izboljšanje strokovnega znanja subjektov, ki sodelujejo pri gospodarjenju z gozdovi), dolgoročnih posrednih vplivov (ocena ekonomske vrednosti gozdov v LIFE SySTEMiC po modelu GenBioSilvi, razvitem v B2) in družbenih vplivov (prisotnost obiskovalcev, ozaveščenost uporabnikov in dojemljivost lokalnega prebivalstva na projektnih ploskvah).

C1.2 Vpliv projektnih dejavnosti na lokalno prebivalstvo in interesne skupine. Spremljanje vpliva projektnih ukrepov na lokalno prebivalstvo in interesne skupine. Merila so: število udeležencev projektnih dejavnosti, statistika spletnih strani in družbenih medijev, število izvodov informativnega in drugega tiskanega gradiva (letaki, novice, Layman poročilo) diseminiranega širši javnosti in  strokovnjakom, število in stopnja vključenosti interesnih skupin v projektne aktivnosti. Pripravljene bodo kratke ankete (zbiranje povratnih informacij udeležencev dogodkov), spletne ankete (zbiranje mnenja splošne javnosti) in ciljni intervjuji (zbiranje povratnih informacij interesnih skupin).

C1.3 Spremljanje tehnične učinkovitosti projektnih dejavnosti. Spremljanje napredka projektnih aktivnosti preko kazalnikov, opredeljenih v opisu monitoringa.

C.1.4 Analiza doseženih rezultatov in/ali odstopanj od prvotnih ocen (KPI). Spremljanje učinka projekta in tehnične učinkovitosti projektnih dejavnosti z analizo doseženih rezultatov in / ali odstopanj, v primerjavi s prvotnimi ocenami in morebitnimi dodatki v KPI Webtool