Projekt LIFE SySTEMiC preizkuša multidisciplinarni pristop ( “struktura gozda-krajinska genomika “) v več zaščitenih in gospodarskih gozdovih v različnih evropskih tipih gozdov v treh državah (Hrvaška, Italija, Slovenija) od alpskega do sredozemskega območja, z namenom omogočiti ponovljivost in prenosljivost pristopov ter rezultatov v druge evropske države. Dejavnost bo zagotovila standardizirane protokole, ki bodo omogočili ponovljivost rezultatov. Poleg tega bodo v B4 identificirane ploskve za ponovljivost in prenos pristopov. B4 vključuje tudi predstavitev tehničnega priročnika za končne uporabnike in deležnike, organizacijo delavnic – usposabljanja, predstavitvene dejavnosti in povezovanja med različnimi državami EU (v sodelovanju z D1). Rezultati in metode bodo prenesene zainteresiranim stranem na nacionalni ravni in ravni EU. Dejavnost je razdeljena v pet sklopov, ki so v nadaljevanju opisani.

B4.1 Določanje ploskev za ponovljivost in prenosljivost. Na prvem dogodku bomo z AB deležniki (Stakeholder Advisory Board) in predstavniki mrež EU opredelili mesta za ponovljivost in prenosljivost (na podlagi skupnih obiskov ploskev znotraj A1, organizacije ploskev znotraj D1).

B4.2 Predstavitev tehničnega priročnika in predstavitev na ploskvi. Priročnik za usposabljanje, tečaji in predstavitve na ploskvah za določene države, bodo prispevali k protokolu za optimizacijo in ponovljivost rezultatov (organizirano z D1).

B4.3 Delavnica na ravni EU z državami, ki nimajo partnerjev v projektu. Na delavnici na ravni EU z državami, ki nimajo partnerjev v projektu bomo opredelili potrebne postopke optimizacije (za zaključek B4.2, povratne informacije o priročniku) in opredelili vključenost partnerjev v prenos rezultatov v prakso v državah ki nimajo partnerjev v projektu.

B4.4 Delavnica za prenos rezultatov v druge države EU. Na delavnici bodo partnerji predstavili metode in orodja novo ustanovljenemu partnerstvu z državami, ki nimajo partnerjev v projektu. Cilj je skupna oddaja prijave na projekt. Predvidevamo, da se bo vsaj en tak dvostranski projekt financiral pred koncem projekta LIFE SySTEMiC.

B4.5. Lastništvo in prenos ključnih orodij po koncu projekta. IPUDC bo zagotovil pravilno izvajanje načel, ki se tičejo pravice intelektualne lastnine (IPR), z neposrednim in stalnim stikom s partnerjem, zadolženim za akcijo B4. Udeleženci morajo po koncu projekta v celoti spoštovati pravila projekta.